język polski język rosyjski język angielski

Prymusowa Wola 60C
26-332 Sławno
tel./fax: 44 757 36 32
tel. kom.: 601 36 79 59
bojanowskiszkolka@wp.pl

Produkcja roślin liściastych

Produkujemy ponad dwieście gatunków tych roślin, a uwzględniając ich odmiany to liczba ta wzrasta dwukrotnie. Rośliny liściaste produkujemy z nasion oraz przez ukorzenianie sadzonek. Z nasion wysiewanych do gruntu produkujemy głównie rośliny drzewiaste takie jak: klony, brzozy, graby, dęby, buki, lipy, głogi, jarzęby i wiązy, które przeznaczone są do nasadzeń leśnych, przydrożnych, rekultywacyjnych lub na podkładki do szczepień form szlachetnych o kształtach koron kulistych, kolumnowych, zwisających oraz o różnorodnie wybarwionych liściach lub atrakcyjnych kolorystycznie kwiatach.

Równie dużo z nasion produkujemy krzewów. Najliczniejsze gatunki to berberysy, derenie, hibiskusy, wisterie, trzmieliny, rokitniki, tarniny, róże oraz bzy. Krzewy te znajdują zastosowanie w leśnictwie, nasadzeniach żywopłotowych, parkowych, na przydrożnych psach zieleni oraz coraz częściej na plantacjach krzewów owocujących.

Duża część tych krzewów produkowana jest jako podkładki do szczepień. Do tego celu rośliny te są sortowane pod względem grubości pędów, prostości oraz wysokości (np. podkładki trzmieliny to rośliny jednopędowe, proste, o wysokości 120-150 cm). Coraz większym zainteresowaniem cieszą się krzewy o jadalnych owocach, takie jak dereń jadalny, świdośliwa, róża dzika i pomarszczona, leszczyna, pigwowiec, aronia i bez czarny. Rozmnażając rośliny z nasion uzyskujemy rośliny o cechach właściwych danemu gatunkowi. Aby otrzymać cechy odmian, rośliny rozmnażamy metodą wegetatywną przez ukorzenianie i szczepienie. Ukorzeniamy głównie krzewy, ale równie z powodzeniem tą metodą rozmnażamy rośliny drzewiaste.

Rośliny rozmnażane z nasion i z ukorzenianych sadzonek produkujemy w gruncie, w multiplatach oraz różnej wielkości doniczkach (od P9 do doniczek 40- litrowych).

szkółka drzew
Top