Szkółka drzew i krzewów ozdobnych i zalesionych Michał Bojanowski jest firmą trwale osadzoną na rynku. Podstawą jej asortymentu są rośliny młode, do dalszej produkcji, wyhodowane w krajowych warunkach klimatycznych.

Szkółka drzew i krzewów ozdobnych i zalesionych powstała w Sławnie/k. Opoczna w 1994 roku. Jej założycielem jest mgr inż. Michał Bojanowski – absolwent Wydziału Leśnictwa SGGW w Warszawie.

Dzięki powiększającemu się areałowi stwarzane są możliwości do produkowania coraz większego asortymentu drzew i krzewów ozdobnych. Uprawiane są sadzonki iglaste i sadzonki liściaste. Do szerszego zapoznania się z opisem roślin i ich uprawy zapraszamy do fachowej literatury. Jest nią m.in. Katalog Roślin, który współwydajemy jako członkowie Związku Szkółkarzy Polskich.

Powierzchnia szkółki to 32 ha: 5 ha – siewki w gruncie, 1,5 ha – rośliny w pojemnikach, 2 ha mateczniki, 1 ha tunele foliowe, pozostałe – rośliny szkółkowane. W ofercie są rośliny, które dobrze rosną w miejscach suchych o łatwo przepuszczalnej glebie, jak również takie, które możemy posadzić na mokrych i mocno wilgotnych stanowiskach.

Zakupione u nas drzewa i krzewy ozdobne przeznaczone są do założeń ogrodowych, zieleni miejskiej, obsadzeń pasów drogowych, zakładania plantacji choinkowych, zalesienia, na żywopłoty oraz do dalszej produkcji drzew i krzewów. W nasadzeniach żywopłotowych możemy wykorzystać rośliny iglaste oraz rośliny liściaste. Zaletą roślin iglastych używanych w żywopłotach jest ich niezmienny przez cały rok wygląd, przez co pełnią funkcję osłaniającą i ozdobną. Rośliny wysadzone jako żywopłoty możemy pozostawić w ich formie naturalnej lub formować przez przycinanie.

W szkółce produkujemy kilkadziesiąt gatunków roślin iglastych. Jeżeli dodamy do tego odmiany szlachetne to liczba ta wzrośnie do stukilkudziesięciu. Przeważającą ilością, są rośliny iglaste produkowane z nasion, takie jak świerki, jodły, sosny, modrzewie, miłorzęby, daglezje, cisy. Produkujemy ponad dwieście gatunków roślin liściastych, a uwzględniając ich odmiany to liczba ta wzrasta dwukrotnie. Rośliny liściaste produkujemy z nasion oraz przez ukorzenianie sadzonek. Z nasion wysiewanych do gruntu produkujemy głównie rośliny drzewiaste takie jak: klony, brzozy, graby, dęby, buki, lipy, głogi, jarzęby i wiązy.